Import z Quick Cart

Podobnie jak w przypadku rozwiązania osCommerce, tak i w przypadku Quick Cart jestśmy w stanie przenieść dane z już isteniejącego sklepu do nowego opartego o skrypt PrestaShop.